Partners

Hartelijk dank!

Ook in Best zijn er weer vele ambassadeurs die Best in Dialoog met sociaal kapitaal, met grootse en kleine gebaren vanuit het hart, mogelijk maken! Daar zijn wij trots op en heel dankbaar voor.

Laat er geen misverstand over bestaan: iedereen die iets doet, ook een deelnemer dus, zien wij als ambassadeur van Best in Dialoog. En in het bijzonder de vrijwilligers achter de schermen, die het allemaal mogelijk maken dat de Dag van de Dialoog ieder jaar weer een feest mag zijn!

Onze speciale ambassadeurs in Best zijn burgemeester Anton van Aert, oudhuisarts Jan Ackermans en muziekpedagoog Olga van der Pennen. U kunt hier lezen wat zij als het belang van de dialoog zien en waarom zij willen bijdragen aan de verbreiding hiervan.

 

burgemeester_van_Aert_BestGeen megafoon, maar goed luisteren

“Best in dialoog” vind ik een uitstekend initiatief en ik neem er dan ook graag aan deel. Als je vandaag de dag de krant leest, of op Internet kijkt, dan lijkt het wel alsof het verkondigen van je mening gepaard moet gaan met veel verbaal geweld. Oneliners lijken belangrijker dan argumenten. Een mening moet vooral door een megafoon verkondigd worden.

Op vrijdag 10 november zal het een genot zijn, om te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Om met respect voor elkaar, ook je eigen ideeën uit te kunnen spreken. Ik zie ernaar uit.

Het thema van dit jaar sluit aan bij wat ik ook zou willen zeggen over het initiatief zelf: Best in dialoog, laat maar groeien.

Anton van Aert
Burgemeester Gemeente Best

 

 

olga_vd_pennenVerBinDing

Beste Bestenaren, zoals voor velen van jullie, is het voor
mij de eerste keer dat ik deel neem aan ‘Best in Dialoog’.

De afkorting ervan, BinD, sprak mij meteen aan. Het is voor mij de essentie van het hele verhaal. Verbinding, contact, ontmoetingen tussen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden en uiteraard een goed gesprek. Want een dialoog is een goed geslaagd gesprek. En als je perse je gelijk wil halen, dan moet je debateren en niet in dialoog gaan. Dialoog is met respect naar elkaar luisteren, ruimte geven, open staan voor de ideeën van anderen je vrij voelen om jezelf zijn. Ervaar het zelf je wordt enorm verrast en geïnspireerd door Best in Dialoog!

Olga van der Pennen, componist, muziekpedagoog, programmadirecteur Muzikale Oktober Best

 

 

jan_akkermansOefening baart kunst

Toen mij gevraagd werd om ambassadeur te worden van Best in Dialoog, kon ik geen valide redenen
vinden om daar negatief op te reageren.

Als oud huisarts weet ik hoe belangrijk een
goede dialoog is voor o.a. een goed consult maar
ook in relaties (partners, werkgever-werknemer, vrienden e.a.). In een consult/gesprek komen alle aspecten waaraan een goede dialoog moet voldoen aan de orde.
Het serieus nemen en geïnteresseerd zijn in de gesprekspartner. Inhoudelijk voor goede kwaliteit zorg dragen. Open staan voor argumenten van de gesprekspartner. Oefening baart kunst. Dus is het van belang dat de mogelijkheid geboden wordt om in dialoog te gaan. Met andere woorden ik ondersteun het initiatief
Best in Dialoog en waar mogelijk zal ik actief participeren in dit project.

Jan Ackermans, oud huisarts
Partners van Best in Dialoog (inclusief regionale en landelijke partners)