Organisatie

Themagroepen

De Dag van de Dialoog 2016 in Best wordt georganiseerd door een aantal vrijwilligers. Al vanaf begin 2016 is de organisatie bezig met de voorbereidingen. Om een en ander soepel te laten verlopen hebben de vrijwilligers zich geformeerd in een aantal werk-/themagroepen:

 • Organisatie/Coördinatie (Kerngroep)

Samenstellen en coördineren van de themagroepen

Verantwoordelijkheid voor eindcoördinatie

Organiseren van bijeenkomsten, contact houden (waar mogelijk) en samenwerken met Zuidoost Brabant in Dialoog en Eindhoven in Dialoog

De Kerngroep bestaat uit vier vrijwilligers:

Albert Cras (albert@bestindialoog.nl)

Linda Roos (linda@bestindialoog.nl)

Marie José Smetsers

Jos van Spelde (jos@bestindialoog.nl)

 • Inhoudelijke, Externe en technische Communicatie

– Opstellen en aanleveren teksten voor de website, media en PR materiaal

– Communicatie voor de aanlevering en plaatsing

– Diverse promotiematerialen

– Websitebeheer

– Gebruik van Wiki

– Technische aanmelding deelnemers, gespreksbegeleiders en tafelorganisatoren

 • Tafelorganisatoren en Deelnemers

– Werving en inschrijving van Tafelorganisatoren en Deelnemers

– Plaatsing van Deelnemers aan de dialoogtafels

 • Gespreksbegeleiders

– Werving en inschrijving van Gespreksbegeleiders

– Coördineren van de Trainingen van Gespreksbegeleiders

– Plaatsing van de gespreksbegeleiders aan de dialoogtafels

 • Relaties

– Onderhoud en contact met bestaande relaties

– Werving van nieuwe relaties Sponsors, Partners, Ambassadeurs

 • Evenementenorganisatie

– Verzorgen van het ontbijt op de Dag van de Dialoog tijdens de ochtendsessie

 • Projecten

– Ondersteuning organiseren van een dialogen voor leerlingen Heerbeeck College / HIC in Best
– Estafette dialogen gedurende het hele jaar in Best.
– Dialoog ondersteuning bij communicatie vraagstukken

Handvest Best in Dialoog

Best in Dialoog is een onafhankelijke samenwerking tussen personen en organisaties (bij voorkeur uit Best), die de dialoog een warm hart toedragen. Best in Dialoog is gelieerd aan de Stichting Nederland in Dialoog en werkt samen met andere dialoog organisatoren in Zuidoost Brabant.

Het doel van Best in Dialoog is:

 1. Het mogelijk maken en promoten van een jaarlijkse Dag van de Dialoog in Best, gedurende de Week van de Dialoog. Bestenaren motiveren hieraan deel te nemen.
 2. In bredere zin, het bevorderen van respect en saamhorigheid in de communicatie in de Bestse gemeenschap.

Dit wordt tot stand gebracht door vrijwilligers, daarbij gesteund door personen, organisaties, bedrijven en instanties. Alle partijen zijn onafhankelijk en onderschrijven dit handvest. Hun bijdrage is vrijwillig, niet vrijblijvend.

Best in Dialoog is onafhankelijk van subsidies of andere financiële steun. Alles wat er in de organisatie gebeurt vindt plaats met sociaal kapitaal. Dat wil zeggen dat de organisatie geen geld bezit; alles wordt in natura geschonken door derden.

Thema

Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend lokaal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema’s die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, en cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema’s die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken. De volgende dialoogthema’s zijn in Eindhoven en omstreken ter tafel gekomen:

 • 2009      Lichtend voorbeeld
 • 2010      Laten we het licht maken
 • 2011      Eigen Wijs
 • 2012      Laat maar groeien
 • 2013      Samen Meer
 • 2014      Durven Delen
 • 2015      Samen (w)aardig
 • 2016      Thuis voelen

De Dag van de Dialoog berust op 6 pijlers

 1. Het is een maatschappelijk initiatief in een woonplaats voor en door bewoners en organisaties. Geen eigendom van één of enkelen.
  1. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de woonplaats.
  2. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek in 4 stappen aan de hand van 4 vragen.
  3. De gesprekken worden begeleid door gespreksbegeleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd in de 4 stappenmethodiek.
  4. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
  5. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Stukje Historie

De Dag van de Dialoog is een initiatief van Rotterdam, naar aanleiding van de aanslag op 11 september in New York. Dit initiatief breidt zich als een olievlek uit over heel Nederland en op dit moment zijn er tientallen steden en dorpen die hier aan meedoen. Dit jaar wordt in ongeveer 90 steden en gemeenten de Dag van de Dialoog georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen in Nederland samen de Week van de Dialoog.