estafettedialoog Cultuurspoor 11 september 2015

Op vrijdag 11 september 2015 vindt in CultuurSpoor Best een ‘EstafetteDialoog’ plaats. Op die dag staat in CultuurSpoor Best een dialoogtafel. We gaan met elkaar in dialoog over een nog nader te bepalen thema.

Het doel is om mensen met een dialoog dichter bij elkaar te brengen.

“Bij een discussie zijn er mensen die hun standpunten uiteenzetten, men valt elkaar in de rede en vaak worden tijdens de discussie de standpunten nog eens aangescherpt. Bij een dialoog is het anders. Daar is het eerder een ontmoeting. Mensen met verschillende ideeën wisselen hun mening uit. Iedereen krijgt de gelegenheid zijn verhaal te vertellen. De meningen kunnen heel verschillend zijn, maar men staat open voor elkaar, luistert naar elkaar en vraagt door. Op deze manier blijken tegenstellingen eerder aanvullingen op elkaars ideeën. Begrip krijgen voor elkaar is het doel van de dialoog. Vergroten van saamhorigheid en respect voor elkaar. Maar ook: je gehoord voelen en het verbreden van je eigen inzicht; mede dankzij datgene wat anderen aandragen.”

Meedoen als Deelnemer

Iedereen kan gratis meedoen met deze dialoogtafel. Jong en oud, links en rechts, allo- en autochtoon, godsdienstig of niet, boeren en burgers en ook voor buitenlui. iedereen is welkom. Wil je meedoen ? Leuk als je meedoet!

Aanmelden gaat via de website van Cultuurspoor.

Ook in Bestwijzer komt in september een dialoogtafel. Daar kan iedereen op vrijdag 25 september meepraten.

 

Reacties zijn gesloten.