Eindhoven in Dialoog faciliteert G1000Eindhoven: Tafelsecretarissen gezocht

Op 25 juni organiseert G1000Eindhoven een dag voor 1000 Eindhovenaren, waarbij
zij op die dag met elkaar gaan praten over wat zij belangrijk vinden voor hun
stad en wat ze anders/verbeterd willen. Uit die dag ontstaan 10 thema’s,
waarmee men verder kan gaan om die ideeën te realiseren. Dat kunnen grootse
ideeën zijn als een visie, maar ook iets kleins als een app (programmaatje) om
meer groen in de buurt te krijgen (voorbeelden van gerealiseerde ideeën van
G1000 in Amersfoort in 2014).

Om de mensen op 25 juni te helpen om van 1000-en ideeën/meningen naar 10
concrete ideeën te komen, wordt een speciaal programma opgesteld: een
worldcafé in de ochtend en in de middag gesprekken die leiden tot concrete
ideeën. In de middagsessies sluiten tafelsecretarissen aan om enerzijds te
helpen hiermee en om anderzijds de concrete ideeën te verwerken in een
zogenoemde Prezi (soort van powerpoint)
Per tafel komen 8 mensen bij elkaar waaronder de tafelsecretaris.
Je begrijpt dat het flinke aantallen zullen zijn. Er worden daarom op
verschillende wijzen tafelsecretarissen aangeschreven. De G1000 organisatie
wil graag dat de tafelsecretarissen de gehele dag aanwezig zijn.

Eindhoven in Dialoog heeft aangeboden om jullie hiervoor te benaderen.

Voor de tafelsecretaris wordt een speciale training ingepland, waarbij o.a.
Harold, Sander en Annet de training faciliteren. De gesprekken op de dag zelf
volgen bepaalde rondes uit de methodiek van de dag van de dialoog en daarnaast
wordt er ook om een open dialooghouding gevraagd. Daarnaast komt er ook Mirjam
van G1000Amersfoort een training geven mbt Prezi (een online powerpoint
programma, met een makkelijk gemaakt sjabloon).

We hopen van harte dat jullie je medewerking willen verlenen aan deze dag.
Het biedt weer een mooie gelegenheid om op een geïnspireerde wijze
Eindhovenaren van de dialooghouding te laten proeven. Eenmaal ervaren, smaakt
het naar meer, zoals Sjaak graag mag zeggen! 🙂

In ‘t kort:

Datum G1000 Eindhoven: zaterdag 25 juni 2016
Tijd; 9.00 – 16.30 uur
Locatie: Beursgebouw
Training: 14 juni ‘s middags of ‘s avonds of 16 juni
‘s avonds.

Je kunt je aanmelden als tafelsecretaris via aanmelden@g1000eindhoven.nl
(aanmelden@g1000eindhoven.nl)
Met in het onderwerp: tafelsecretaris en in de mail zelf, je voor en
achternaam.

Na aanmelding ontvang je later van de G1000 organisatie bericht om je in te
schrijven voor de training. En ook een link om je als vrijwilliger te
registreren voor de dag zelf.

Hartelijke groet,
Het team van Eindhoven in Dialoog

Reacties zijn gesloten.